POLITYKA COOKIES SERWISU 

 

Obowiązuje od: 17 grudnia 2021 r.

www.kobiecosc.me

§1

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Serwisu i Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Serwisu prowadzonego pod adresem www.kobiecosc.me oraz w związku ze sprzedażą usług lub produktów cyfrowych jest Julia Łazicka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Julia Łazicka, ul. Kościelna nr 45d/lok. 10, 60-537 Poznań, NIP 7772984112, REGON 302079717.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały udostępnione w Polityce Prywatności pod adresem: www.kobiecosc.me/polityka-prywatnosci
 3. Strona używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników Serwisu, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

§2

Stosowane definicje

 1. Cookies – małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony.
 2. Użytkownik – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług i treści dostępnych w Serwisie, tj. przegląda strony Serwisu, kontaktuje się z właścicielem Serwisu poprzez formularz kontaktowy lub dane teleadresowe dostępne na stronie internetowej.
 3. Serwis – serwis dostępny pod adresem www.kobiecosc.me za pomocą którego Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu, dokonać zakupu wybranego produktu cyfrowego lub skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie.
 4. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§3

Cele cookies

 1. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki lub trwały. 
 2. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze stron Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze stron, a także umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień.
 1. Dane zawarte w cookies będą archiwizowane i wykorzystywane są w szczególności w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu.
 2. Dane zawarte w cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi podczas zamówienia lub kontaktu z Administratorem danych.
 3. W celu analizy ruchu na stronie Serwisu, źródła ruchu, usprawnienia komunikacji, jak i optymalizacji działań marketingowych zainstalowano na stronie:
 1. Google Analytics – narzędzie dostarczane przez Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, co pozwala na analizę ruchu Użytkownika na stronie Serwisu i jego podstronach (kraj/miasto, liczba odwiedzin, przeglądane strony, czas odwiedzin, etc.). Ustawienia prywatności mogą zostać zmienione przez Użytkownika, więcej informacji na https://policies.google.com/privacy 
 2. Piksel Facebooka – narzędzie dostarczane przez Facebook Inc., z siedzibą przy 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, które umożliwia pomiar, optymalizację i tworzenie grup odbiorców kampanii reklamowych, pozwala na zbieranie informacji na temat korzystania przez Użytkownika ze strony Serwisu i kierowanie do niego dedykowanych reklam w serwisie społecznościowym Facebook. W celu kontroli ustawień prywatności w tym serwisie społecznościowym Użytkownik może dokonać w dowolnym momencie zmiany swoich preferencji i ustawień. Więcej informacji na https://www.facebook.com/privacy/
 3. Czat/komunikator internetowy – narzędzie dostarczane przez Facebook Inc., z siedzibą przy 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, które pozwala na bieżącą komunikację z Użytkownikami, gromadząc takie dane, jak adres IP, miasto, liczba odwiedzin, dane użytkownika, adres e-mail lub numer telefonu (jeśli zostaną podane przez Użytkownika w celu rozpoczęcia rozmowy). Więcej informacji na https://www.facebook.com/privacy/

§4

Akceptacja lub zmiana ustawień cookies.

 1. Użytkownik może zaakceptować stosowanie cookies w powyższych celach lub w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania Serwisu, lub wybrać od razu tylko takie ustawienia cookies, na które wyraża zgodę.
 2. Skasowanie lub wyłączenie plików cookies może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony (dotyczy cookies funkcjonalnych). Niektóre pliki cookies mogą być bowiem niezbędne do prawidłowego działania stron Serwisu i wyświetlenia treści na danym rodzaju urządzenia.
 3. W celu stałego zablokowania cookies gromadzonych przez Google Analytics, Użytkownik może skorzystać z dodatku do przeglądarki opracowanego i dostarczanego przez Google LLC na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 4. W celu zarządzania cookies Użytkownik może skorzystać także z funkcji dostępnych w przeglądarce, z której aktualnie korzysta. Instrukcje zarządzania cookies dostępne są na stronach dostawców przeglądarek internetowych, w szczególności:
 1. Google Chrome – instrukcja
 2. Mozilla Firefox – instrukcja
 3. Apple Safari – instrukcja
 4. Microsoft Internet Explorer – instrukcja

§5

Postanowienia końcowe

 

 1. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki cookies, w szczególności w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywać po 14 dniach od dnia ich publikacji na stronach Serwisu.